Ciacho za Ciacho – podziękowania

W niedzielę 11 grudnia podczas akcji charytatywnej „Ciacho za ciacho” studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Beczka pod przewodnictwem brata Pawła Szylaka OP zebrali 127 290 zł, 46 euro oraz drobne kwoty w innych walutach. Środki zostały przekazane na wsparcie naszego Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom tej akcji i wszystkim Darczyńcom za ich hojność bo jak pisał Apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan: “Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”.