Ratzinger – rozważania

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. XIV

Uchwytnym wyrazem powagi życia i działania człowieka jest Krzyż Chrystusowy. Rzuca on jednak na przedmiot naszych rozważań podwójne światło. Bóg...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. XIII

Wiara w powtórne przyjście Chrystusa odrzuca myśl o dopełnieniu się świata w obrębie jego własnych dziejów. W tej swojej negatywnej...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. XII

Czy chrześcijańska nadzieja, którą staraliśmy się tu przedstawić, może jeszcze w ogóle coś znaczyć dla dzisiejszego świata? Pytanie to nasuwa...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. XI

Świadomość ludzka ogarnia różne płaszczyzny czasu i transcenduje je, przez co osiąga własną, swoistą czasowość. Czas nie jest u człowieka...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. X

Człowiek przeżywa "czasowość" na różnych płaszczyznach, a zatem w różny sposób. Wnikliwą analizę tego przeżycia znajdujemy w dziesiątej księdze "Wyznań"...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. IX

Co znaczy Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym? Jak wynika z naszych dotychczasowych rozważań, ani logika, ani Pismo św. i tradycja nie...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. VIII

Od tego dopiero punktu rozwija się właśnie wypowiedź chrystologiczna. W Chrystusie Bóg usuwa tę samo sprzeczność w istnieniu człowieka, nie...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. VII

Człowiek, taki, jakim go widzimy, pragnie osiągnąć nieśmiertelność sam z siebie: „Non omnis moriar” – nie wszystko umrze we mnie...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. VI

Odniesienie człowieka do Boga, Prawdy samej, nie jest czymś dobrowolnym, intelektualną igraszką. Jeżeli patrzymy na człowieka w aspekcie formuły: anima...

Miłość sięgająca poza śmierć. Cz. V

Odpowiedzią na pytanie o Królestwo jest Syn. W Nim zamyka się diastaza pomiędzy „już” i jeszcze „jeszcze nie”. W Nim...