Evangelium Viatae

Evangelium Vitae cz. 15

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29): prawo cywilne a prawo moralne 68. Jak już powiedzieliśmy kilkakrotnie, jednym...

Evangelium Vitae cz. 14

„Ja zabijam i ja sam ożywiam” (Pwt 32, 39): dramat eutanazji 64. U kresu życia człowiek staje w obliczu tajemnicy...

Evangelium Vitae cz. 13

„Kiedy w ukryciu powstawałem, oczy twoje już wtedy mnie widziały” (por. Ps 139 [138], 15- 16): odrażająca zbrodnia przerywania ciąży...

Evangelium Vitae cz. 12

„Upomnę się (...) u człowieka o życie człowieka” (Rdz 9, 5): życie ludzkie jest święte i nienaruszalne 53. „Życie...

Evangelium Vitae cz. 11

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19, 37): na drzewie Krzyża wypełnia się Ewangelia życia 50. Kończąc ten rozdział...

Evangelium Vitae cz. 10

„Ufałem, nawet gdy mówiłem: «jestem w wielkim ucisku»” (Ps 116 [115], 10): życie w starości i cierpieniu 46. Również jeśli...

Evangelium Vitae cz. 8

„Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26): dar życia wiecznego 37. Życia, które...

Evangelium Vitae cz. 7

„Przez wiarę w imię Jezusa temu człowiekowi (...) imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16): doświadczając ułomności ludzkiej egzystencji...

Evangelium Vitae cz. 6

„Życie objawiło się. Myśmy je widzieli” (1J 1, 2): wpatrzeni w Chrystusa, „słowo życia” 29. Wobec niezliczonych i poważnych niebezpieczeństw...

Evangelium Vitae cz. 5

„Mam się ukrywać przed tobą” (Rdz 4, 14): osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka 21. Poszukując najgłębszych korzeni walki między...