Abp Jędraszewski: Dochodzą groźby wobec osób, które nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski wygłosił kazanie podczas porannej mszy św. na Wawelu, która poprzedziła centralną procesję Bożego Ciała w tym mieście.

 
Abp Jędraszewski przypomniał, że święto Bożego Ciała jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. – Od XIII wieku tajemnicę tę publicznie ukazuje całemu światu podczas uroczystości Bożego Ciała (…) w 1320 roku, wprowadził ją do Polski biskup krakowski Nankier. W tym roku obchodzimy 700-lecie tego wiekopomnego wydarzenia – przypomniał metropolita.

Nie zabrakło nawiązania do wyzwań, jakie stoją przed chrześcijanami w XXI wieku: – Z zewnątrz, spoza naszego kraju, dochodzą groźby wobec tych osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności człowieka, stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna.

– Tego rodzaju ideologie (…) znajdują swe echo i zwielokrotnienie również w naszej ojczyźnie. To nas tym bardziej boli, że stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. Jednakże nie chcemy się poddawać – wskazał abp Marek Jędraszewski.

– Modlimy się o wiarę na wzór Piotra: jednoznaczną, zdecydowaną, odrzucającą to, co podpowiada świat. Modlimy się o wiarę dla siebie i dla innych, z którą wyjdziemy z Wawelskiego Wzgórza ku miastu, by wysławiać Pana, który tak bardzo nas umiłował, że jest z nami – mówił metropolita krakowski.