A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie…

z Listu św. Pawła do Efezjan

2.4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia …

8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:

9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.