6 krótkich i mało znanych modlitw o wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela

„O głosie Słowa, daj głos! Ty, lampo Światła, daj nam blask!” – w uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela zwracam się pokornie ku temu, który chrzcił Jezusa w wodach Jordanu.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela

 

MODLITWA 1

Chrzcicielu Chrystusa, pomnij o nas wszystkich, byśmy oczyszczeni zostali z nieprawości naszych. Tobie bowiem została dana łaska wstawiania się za nami. Amen.

 

MODLITWA 2

O głosie Słowa, daj głos! Ty, lampo Światła, daj nam blask! O zwiastunie Słowa, daj nam chyżość słowa, abyśmy dzisiaj radowali się przez sławienie ciebie samego godnymi pochwałami. Amen.

(Sofroniusz z Damaszku)

 
MODLITWA 3

Święty Janie, Zwiastunie Chrystusa, Przyjacielu Oblubieńca, nie przestawaj wraz ze świętymi modlić się za nas do Boga. Amen.

(Modlitwa z X wieku)

 

MODLITWA 4

Witaj, Janie święty, czcigodny Chrzcicielu, godny wyniesienia ponad innych świętych, po Chrystusie i Maryi godny szczególnej czci. Nieustannie wznoś za nami modlitwy do Pana. Amen.

(Modlitwa do Jana Chrzciciela, XIV w., z kodeksu oksfordzkiego kolegium Świętej Trójcy)

 

MODLITWA 5

Ciebie też, wielki Chrzcicielu, pokornie prosimy, tego, któregoś nam Barankiem ukazywał, przez możną przyczynę twoją, ukaż nam Królem nad królami królującym, ku nam łaskawym, abyśmy w towarzystwie twoim królowali z Nim w pociechach wiecznych. Amen.

(Piotr Skarga)

 

MODLITWA 6

Prosimy ciebie, Chrzcicielu, prawodawco sprawiedliwego życia, bądź naszym orędownikiem, który niszczy strzały śmierci. Heroldzie Chrystusa, Janie, okazicielu Baranka Bożego, chrzcicielu Zbawiciela, poleć nas Bogu: proś Chrystusa za nami. Amen.