231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – nowoczesną ustawą zasadniczą normującą 

 
Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów została uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku. Dzień 3 Maja został ogłoszony świętem narodowym już dwa dni po jej uchwaleniu. Niestety z powodu agresji państw ościennych i zaborów, święto zostało zawieszone, aż do odzyskania niepodległości w 1919 roku. W czasie II Wojny Światowej zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Dla Polaków na emigracji oraz w kraju, którzy je obchodzili było symbolem oporu i walki. Po roku 1945 komunistyczne władze zakazały trzeciomajowych obchodów. Przełom przyniósł rok 1990. Nowo wybrany Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 Maja świętem państwowym.
 
 
Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową.  Jest jednym z symboli naszej niepodległości, powodem do dumy dla Polaków oraz świadectwem wielkiej mądrości i patriotyzmu ludzi, którzy wtedy tę konstytucję dla ratowania Rzeczypospolitej stworzyli.