23 kwietnia – imieniny bł. Jerzego Popiełuszki

Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. To zdanie zostało uwiecznione na obrazku prymicyjnym błogosławionego – ks. Jerzego Popiełuszki. Święceń kapłańskich udzielił świętemu kardynał Stefan Wyszyński. Jego praca duszpasterska to podwarszawskie parafie, a od 1978 roku prowadził duszpasterstwo środowisk medycznych.

Kiedy trwała trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, 14 czerwca 1987 roku Papież pojawił się przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Po krótkiej modlitwie w kościele Ojciec Święty skierował się w stronę grobu ks. Jerzego. Przygotowany był dla niego klęcznik, ale Jan Paweł II go ominął. Przekroczył łańcuch i energicznym krokiem podszedł do płyty grobowca. Ucałował i objął rękoma kamienną płytę grobowca, następnie Papież przytulił i pocałował głowę matki ks. Jerzego – taki obraz pozostał mi do dnia dzisiejszego z tego wydarzenia.

Kiedy rozpoczął pracę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu Pan Bóg skierował jego kroki do hutników. Radosne twarze hutników, oklaski jakimi powitali celebransa, wlały otuchę w serce kapłańskie i tak został duszpasterzem ludzi pracy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy otoczył duchową i materialną opieką ludzi skrzywdzonych i prześladowanych. Wygłaszał płomienne kazania. W 24 homiliach wygłoszonych podczas Mszy św. za Ojczyznę ksiądz Jerzy zacytował prawie 60 razy słowa Jana Pawła. Ksiądz Jerzy uczył prostych prawd, budził nadzieję, dawał przykład, to dzięki takim ludziom, jak On “Solidarność” mogła powstać i przetrwać – mówił Janusz Śniadek. Wkrótce rozpoczęły się szykany ze strony funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dziś wiemy, jaki był ich finał. Męczeństwo ks. Jerzego oraz zasada, której był wierny, aby “zło dobrem zwyciężać”, ukształtowały pokolenie chrześcijan zaangażowanych w odbudowie niepodległej ojczyzny.

Śmierć ks. Jerzego wywołała wstrząs. Grób zamordowanego kapłana stał się miejscem pielgrzymek, a co miesięczne msze za ojczyznę gromadziły tłumy. Film Rafała Wieczyńskiego “Popiełuszko Wolność jest w nas” jest przejmującą opowieścią o odważnym kapłanie.

Dziś dziękujemy Bogu za świętego przyzywając jego wstawiennictwa szczególnie w dniu imienin oraz pragniemy realizować jego ideał: “zło dobrem zwyciężaj”. Niech patron wszystkich robotników wstawia się za nimi, za naszą Ojczyzną w tym trudnym czasie epidemii.

 


źródło:www.24ikp.pl