KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

kontakt@hospicjumtischnera.org +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Zakres działań psychologów

W naszym Hospicjum obecnie pracuje czworo psychologów, którzy zajmują się bieżącym wsparciem naszych podopiecznych i ich rodzin. Ponadto w szczególnych sytuacjach, współpracując z różnymi specjalistami, wydajemy specjalistyczne opinie, przeprowadzamy diagnozę dzieci w zakresie badania tempa ich rozwoju, wykonujemy badania neuropsychologiczne.

Do podstawowych zadań naszych psychologów należy:

  • cykliczna, stała, indywidualna współpraca z rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej oraz wsparcia, zarówno z rodzicami chorego dziecka jak i ze zdrowym rodzeństwem,
  • cykliczna praca w formie spotkań indywidualnych z rodzinami osieroconymi – wsparcie w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka,
  • prowadzenie regularnych spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin,
  • w przypadku zaistnienia takiej konieczności – kierowanie do innych placówek i specjalistów,
  • współpraca z zespołem specjalistów pełniących opiekę nad rodzinami w celu zwiększenia jakości i skuteczności niesionej pomocy,
  • pełnienie dyżurów psychologicznych,
  • koordynowanie współpracy specjalistów w ramach hospicjum perinatalnego,
  • opieka psychologiczna nad rodzinami w hospicjum perinatalnym.
 

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Nasza strona

Wsparcie po stracie dziecka

Polecane strony

Wesprzyj nas