KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

kontakt@hospicjumtischnera.org +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Chcę zostać wolontariuszem

Chcę zostać wolontariuszem

1. Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania oraz formami wolontariatu hospicyjnego.

Przemyśl, gdzie możesz zaoferować swoją pomoc. Nie działaj w pośpiechu. Twoja decyzja nie może zrodzić się z powodów emocjonalnych, być sposobem na spędzenie wolnego czasu, być ucieczką od codzienności. Wymaga czasu i dojrzałości.Pamiętaj, że wolontariusz to osoba, która ochotniczo i nieodpłatnie wykonuje pracę na rzecz innych osób, instytucji. Warto zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi dotyczącymi wolontariatu w Hospicjum a jest to:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

2. Jeżeli podjąłeś decyzję, napisz na wolontariat@hospicjumtischnera.org. Otrzymasz zaproszenie na spotkanie.

Nasza strona

Wsparcie po stracie dziecka

Polecane strony

Wesprzyj nas